Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi

SİTE ’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan/ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Yekta Davetiye Site Kullanım Koşulları’nı (kısaca “KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Poltikası’nı kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

TANIMLAR

Yekta Davetiye: Sahış Şirket’ini

SİTE: Yekta Davetiye tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan www.yektadavetiye.com alan adlı web sitesini,

KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen ve SİTE’de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,

HİZMET(LER): KULLANICILAR’ın işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yekta Davetiye tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı,

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını,

ifade etmektedir.

GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. KULLANICILAR, Yekta Davetiye’nin sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’a, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. Yekta Davetiye’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, Yekta Davetiye’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Yekta Davetiye ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Yekta Davetiye’nin, Yekta Davetiye’nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Yekta Davetiye çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Yekta Davetiye, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. KULLANICILAR, SİTE’yi kullanarak, Yekta Davetiye’nin, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR’ın işbu KOŞULLAR’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yekta Davetiye’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.5. KULLANICILAR, Yekta Davetiye’ye SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Yekta Davetiye, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.2. YEKTA DAVETİYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1. Yekta Davetiye dilediği zaman, SİTE‘de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE‘de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

2.2.2. Yekta Davetiye, SİTE dahilinde sunulan HİZMETLER’i ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Yekta Davetiye, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE‘ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR‘ın yaşayacağı sorunlardan Yekta Davetiye sorumlu tutulamaz.

2.2.4. KULLANICILAR, Yekta Davetiye’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yekta Davetiye tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde Yekta Davetiye tarafından yapılabilir. Yekta Davetiye tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR’a aittir.

2.2.5. SİTE’de, Yekta Davetiye’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

Yekta Davetiye, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Yekta Davetiye, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar – hepsi birden “Yekta Davetiye’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Yekta Davetiye’ye ait ve/veya Yekta Davetiye tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Yekta Davetiye hizmetlerini, Yekta Davetiye bilgilerini ve Yekta Davetiye’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Yekta Davetiye’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu KOŞULLAR dahilinde Yekta Davetiye tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Yekta Davetiye’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Yekta Davetiye’yi işbu KOŞULLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Yekta Davetiye hizmetleri, Yekta Davetiye bilgileri, Yekta Davetiye’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Yekta Davetiye ticari markaları, Yekta Davetiye ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE’de kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı Yekta Davetiye’ye söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.